Acil Yardım Ambulansı


Yönetmeliğe göre kara ambulansları iki tiptir. 1) Acil Yardım Ambulansları ve 2) Hasta Nakil Ambulansları. 


Acil Yardım Ambulansları daha üst donanıma sahip olup içinde doktor olan bir ekip ile hareket eden ve her türlü acil vakaya müdahale edebilme yeteneğindeki ambulanslardır. Acil Yardım Ambulansları kırmızı şeritlidirler. Genelde müdahale gerektiren hastaların sağlık kuruluşlarına sevklerinde kullanılır. Acil yardım Ambulansıyla sevk gerektiren durumlar uluslararası 32 parametreyle belirtilmiştir. 

Copyright © 2017 Alo Ses Ambulans

Hemen
Ara